Biznesa koučings

Biznesa koučings

Biznesa koučings. Tas ir kopīgs darbs ar klientu pie viņa profesionālo un privāto mērķu sasniegšanas, kontekstā ar viņa biznesu vai organizāciju. Kā mērķis šajā gadījumā var kalpot biznesa rezultātu un rādītāju uzlabošana, kā arī paša cilvēka karjeras izaugsme.

Vadītāja koučinga mērķis ir atbalsts vadītāja apmācībā dažādu darbības sfēru konkrētu rezultātu sasniegšanā ar mērķi celt tā personisko efektivitāti. To izmanto augstākā līmeņa vadītāju (nepieciešamības gadījumā arī vidējā līmeņa) un galveno speciālistu apmācībā.

Vadītāja koučings ir: 

 1. Individuāla pieeja 
 2. Personīgās attīstības plāna sastādīšana mērķu sasniegšanai
 3. Lietišķās komunikācijas līmeņa paaugstināšana ar kolēģiem un padotajiem
 4. Personīgās efektivitātes celšana
 5. Motivācijas paaugstināšana
 6. Darba un brīvā laika sabalansēšana
 7. Stresa līmeņa mazināšana

Kouča neatkarīgā pozīcija pret klientu ir īpaši svarīga-koučs atrodas ārpus organizācijas, ārpus klienta biznesa. Tieši tāpēc starp klientu un kouču iespējamas uzticamas attiecības, saglabājot pilnīgu konfidencialitāti. Darbs ar personālo kouču ļauj klientam saņemt nepārtrauktu atgriezenisko saiti visos darbības virzienos. Klienta personiskā efektivitāte un mērķu sasniegšanas ātrums pieaug daudzkārt.

Vadītāju un uzņēmuma īpašnieku koučinga tēmas:

 1. Operatīvā un startēģiskā vadība
 2. Efektīva biznesa vadība
 3. Biznesa kontrole
 4. Personāla pārvalde
 5. Personiskās efektivitātes biznesā izaugsme (laika plānošana, stresa noturība, līderība)
 6. Vadības komunikatīvo iemaņu attīstība
 7. Darbs skarbos biznesa apstākļos
 8. Darbs pārmaiņu laikā, krīzes posmos


Piesakos uz biznesa koučinga pirmo sarunu