Kas ir komandu koučings un kam noderīgs?

Komandu koučingsKomandu koučings

Komandu koučingā strādā ar dažādām grupām, piemēram:

 • uzņēmuma nodaļa (grāmatvedība, pārdošanas nodaļa, biroja darbinieki, ražošanas cehs u.c.) - biznesa koučings
Piesakos sarunai
 • savstarpēji saistītu personu grupa (draudzenes/draugi, līdzīgi domājošo grupa, ģimene, radinieki u.c.) - korporatīvais koučings vai treniņš grupai
Piesakos sarunai
 • grupa ar vienu mērķi (vecmeitu/vecpuišu ballītes pasākums, dzimšanas dienas svinības u.c.) - treniņš grupai
piesakos treniņam neformālā vidē

Ar ko komanda atšķiras no grupas?

Grupa ir vienkārši cilvēku kopa. Komanda – tie ir cilvēki, ko vieno kopējs mērķis. Komanda darbojas kā vienots veselums. Kad kāds no komandas locekļiem kaut kādu iemeslu dēļ iztrūkst, viņa pildītās funkcijas uzņemas pārējie komandas biedri, lai sasniegtu kopējo mērķi. 

To var salīdzināt ar automašīnu - ja trūkst kāda riteņa, stūres vai kāda cita svarīga detaļa, mašīna nedarbojas nemaz vai darbojas ļoti slikti. 

Komandu koučinga mērķis ir ar koučinga modeļu un instrumentu palīdzību pārvērst grupu par komandu visur, kur tas nepieciešams. Piemēram, komandu koučings var būt ļoti noderīgs biznesā, sportā, politikā un ne tikai. Šobrīd arī privātos pasākumos cilvēki grib ienest jēgpilnas nodarbes, lai tām ir pievienotā vērtība. 

Kas ir treniņš?

Treniņš ir informējošs seminārs, kurā ir: informācija, demonstrācija, vingrinājums un apspriešana. Treniņš veicina noteiktu iemaņu veidošanos grupā saskaņā ar iepriekš saplānoto programmu. 

Kā jau iepriekš minēju, tas var būt gan biznesa vidē, gan neformālos pasākumos. Viss atkarīgs no iesaistīto personu vēlmēm, mērķiem un uzstādījuma. Vienmēr ir iespējams rast risinājumu, kā treniņš var palīdzēt, iedvesmot, attīstīt iemaņas utt.


Kad ir vajadzīgs koučings-treniņš?

 1. Kad nepieciešams no grupas izveidot komandu.
 2. Kad nepieciešams samērā īsā laikā mainīt situāciju, kas ar parasto personāla grupas apmācību nepietiek.
 3. Kad nepieciešams no komandas iegūt uzņēmuma kopējo redzējumu un izstrādāt tā sasniegšanas programmu.
 4. Kad nepieciešams mazināt pretestību organizācijas izmaiņām.
 5. Kad nepieciešams celt personāla personisko ieinteresētību un atdevi organizācijas problēmu un uzdevumu risināšanā.
Ko dod koučings-treniņš?
 1. Grupa kļūst par darbotiesspējīgu un efektīvu komandu.
 2. Veidojas skaidrāka izpratne par mērķiem un uzdevumiem.
 3. Parādās precīzāki mērķu un uzdevumu realizēšanas ceļi.
 4. Cilvēki daudz radošāk iesaistās organizācijas mērķu sasniegšanā.
 5. Parādās daudz fleksiblāka pieeja uzdevumu risināšanai.
 6. Pretstatā kontrolei, atbildību uzņemas pati komanda.
 7. Komandai vajag mazāk kontroles no vadības puses.
 8. Kopumā organizācija kļūst vairāk autonoma un spējīgāka uz pašmācību.
Komandu koučings ļauj no organizācijas vedot pašattīstošu sistēmu, kas atbrīvo laiku, kas agrāk bija nepieciešams kontrolei, celt izpildes efektivitāti un uzņemties atbildību.


Piesakos koučingam-treniņam