Mentorings. Koučs kā mentors.

Kas tad ir Mentorings un Mentors? 

“Mentors ir kāds, kurš Tevī saskata vairāk talanta un spēju, nekā Tu pats vari ieraudzīt, un prot šos talantus un spējas no Tevis izvilināt” 

/Bobs Proktors/

Mentorings ir tāda veida cilvēciskais atbalsts, kas palīdz sasniegt rezultātus. Mentors ir pieredzes bagāts padomdevējs ceļā uz šiem rezultātiem, kuram uzticas cilvēks vēl bez attiecīgās pieredzes. Mentorings nozīmē atbalstīt otru cilvēku un palīdzēt rast risinājumus situācijās, kuras viņam sagādā noteikta veida grūtības. /Finanšu ministrijas izdotās vadlīnijas mentoriem/

Es vairākus gadus atteicos būt par mentoru, jo man šķita, ka neesmu gana laba šim darbam. Jā, es to saucu par darbu, bet tas ir sirds darbs! Jo, to nevar darīt, ja negrib, nepatīk, nav ielikta sirds. Kad beidzot piekritu, pati biju pārsteigta, cik ļoti man tomēr patīk. Man patīk dalīties ar tām zināšanām un to pieredzi, kura man ir. Man patīk, ka varu pati gūt dodot! Jo, katrs mentorējamais iemāca arī man daudz ko.

Mans mentora ceļš vēl nav bijis garš, esmu piedalījusies divās sezonās "Future Heroes" programmās. Kas tas ir?  "Future Heroes" ir uz izaugsmi vērsta vadības un uzņēmējdarbības programma meitenēm vecumā no 14 līdz 17 gadiem, lai atraisītu savu potenciālu un radītu pozitīvu ietekmi uz pasauli. Katru gadu man bija 5 meiteņu komanda, kurā bija meitenes no visas Latvijas. Tas bija izaicinājums gan meitenēm, gan man. Jo, no 5 dažādas pieredzes, dažāda vecuma, dažādu raksturu meitenēm ir jāveido komanda, kura izstrādā savu projektiņu un noslēgumā to prezentē. Abu sezonu meitenēm varu teikt milzīgu paldies, ka viņas mani uzklausīja, paņēma to, ko uzskatīja sev par derīgu un vajadzīgu. 

Mentors_KoučsIngaPumpure7Chance_FutureHeroes_KoučsIngaPumpure_mentorsBeQuick_FutureHeroes_KoučsIngaPumpure_Mentors

Nu jau otro reizi piedalos mentoringa programmā jauniešiem "Laiks izaugsmei" , ko organizē Fonds Tavs atbalsts. Šis ir tīri koučinga projekts, jo te profesionāli kouči piedāvā savus pakalpojumus, protams, bez maksas, jauniešiem, kuriem tas ir nepieciešams.

2024.gads.  Kopumā projektā piedalās vairāk nekā 120 jaunieši un 67 kouči. Projekta laikā visi jaunieši saņems 4 - 6 koučinga sesijas. Esmu lepna arī par saviem kolēģiem koučiem, jo tik liels atbalsts ir ievērības vērts!

Pirmajā dalības reizē man bija divi mentorējamie -  jaunieši Kristers un Agita. Lūk, kādu atsauksmi Kristers uzrakstīja pēc mūsu kopīgās sastrādāšanās koučinga sesijās:

No sākuma es gribētu pateikt paldies par neaprakstāmi noderīgo informāciju, ko man bija iespēja iegūt no šīm mūsu pāris tikšanās reizēm. Galvenokārt, es iemācījos efektīvi plānot laiku, kas, manuprāt, ir viena no svarīgākājām lietām šajā dzīvē, lai vispār dzīvotu. Vēl es uzzināju skaidrāk par to, kas vēlos kļūt nākotne, izejot cauri dažnedažādākajām manifestācijas gleznām, kuras es turpinu mainīt vēl līdz šai baltai dienai, taču tikai sīkumus, jo lielāko daļu no lietām, ko patiešām vēlos, uzzināju no koučinga reizēm. Bet visnoderīgākais, ko, manuprāt, ik viens no šādām tikšanām varētu gūt, bija tas, ka es sapratu, ka esmu atbildīgs par savu dzīvi un, ka man ir jāpārņem sava turpmākā dzīves gaita savās rokās, nevis jāļauj apkārtējām lietām nobīdīt sevi tur, kur tās mani vēlās. Paldies par koučingu! :) Kristers
Un šī ir Agitas atsauksme:

Pirmo reizi apmeklēju individuālās koučinga sesijas, tāpēc nezināju, ko no tām sagaidīt. Šķita ļoti jauka iespēja runāt par sev aktuālām tēmām un pildīt uzdevumus saistībā ar tām, saskatīt savas idejas arī no blakus skatupunkta. Patika savstarpējās sarunas, kur arī koučs pastāstīja savu pieredzi no dzīves, kas uzreiz deva tādu patiesības sajūtu, ka domu spēkam ir liela ietekme.  No kouča paņēmu sev, ka ir jāatdod laiks izdomāt un pierakstīt savas dzīves vēlmes, sapņus un ieceres, un nemaz nevajag būt pieticīgam savā gribēšanā, bet jādomā plaši un ar vērienu. Iesaku izmantot kouču, lai atmodinātu savu iekšējo pasauli un varbūt pavērtu jaunu skatījumu uz jau sen redzētām lietām. Šogad man arī ir divi mentorējamie jaunieši. Esam tikušies uz pirmo sarunu. Kāds būs mūsu kopīgais ceļš tālāk - laiks rādīs! Bet es ticu un jūtu, ka mums izdosies ļoti laba un veiksmīga sadarbība. Mentoringa process sevī ietver arī lielu atbildību - gan no mentora, gan mentorējamā puses!

Mentors ir atbildīgs: 

>par to, lai no savas puses sniegtu visu nepieciešamo informāciju un cilvēcisko atbalstu, bet ne par otra cilvēka spējām, vai personīgo motivāciju mācīties;  >par skaidru vienošanos un norunām ar mentorējamo par savstarpējo mentoringa procesu – laiku, ilgumu, biežumu, uzdevumiem, kontaktēšanās intensitāti u.c.;  >par ētisko un konfidencialitātes robežu ievērošanu mentoringa procesa laikā; >mentors ir atbildīgs par savu zināšanu nodošanu jaunajam darbiniekam pēc labākās sirdsapziņas, neko neslēpjot, vai nemanipulējot ar informāciju;  >lai pats justos ērti un droši esot par mentoru kolēģim, un, ja rodas grūtības vai šaubas, pārrunāt tās ar savu mentorējamo vai mentorprogrammas vadītāju; >par savu zināšanu nodošanu jaunajam darbiniekam pēc labākās sirdsapziņas, nemanipulējot ar nododamo informāciju. 

Mentorējamais atbildīgs: 

>par savu autentisko izaugsmes mērķu definēšanu; >par saviem lēmumiem un rīcībām šo mērķu sasniegšanā; >par to, lai skaidri komunicētu savam mentoram savas vēlmes un vajadzības; >par savstarpējo norunu ievērošanu; >par to, lai rīkotos, ja mentoringa procesā nejūtas ērti vai droši.